Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zmiany w przepisach dotyczących zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku

 

Ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zmiany w przepisach
Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).


Ustawa wprowadza zmiany:
· w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży
· w zasadach organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.

 

Zmiany te dotyczą:
· zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku,
· wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem,
· zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku,
· szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

 

W rozporządzeniu określono:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
  • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
  • wzór karty kwalifikacyjnej,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,
  • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, do Ogólnopolskiej elektronicznej bazy wypoczynku znajdującej się na stronie internetowej MEN od 1 maja 2016 r.
Link do strony MEN:
http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Start_techBreakView
Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.